Sukces firmy, a motywacja pracowników

Projekt bez tytułu(1).jpg

Sukces  firmy najczęściej kojarzymy z przewagą rynkową, zyskiem, czy też płynnością finansową.  W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny wzrost popytu na wiedzę o zarządzaniu zasobami, a i co za tym idzie także wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Coraz wyraźniej sukces firmy i jej przewaga rynkowa kojarzone są z jakościowym aspektem zatrudnienia oraz umiejętnością aktywizowania i wykorzystania potencjału ludzkiego.

Człowiek będący „skarbnicą” wiedzy, umiejętności, predyspozycji i motywacji wewnętrznej jest niewątpliwie podstawą skutecznego funkcjonowania organizacji. Nasuwa się przy tym pytanie o rolę człowieka i jego potencjału w procesie kształtowania sukcesu przedsiębiorstwa.         W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na jedną z funkcji zarządzania jaką jest motywowanie. L.H. Haber definiuje motywowanie jako zindywidualizowane podejście kierownika do pracownika, wniknięcie w jego system potrzeb i oczekiwań, stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz na wybór najlepszego sposobu kierowania, dzięki czemu wykonywana przez niego praca może stać się podstawą do realizacji celów firmy.

Zatem istotą motywowania jest stosowanie odpowiednio dobranych instrumentów. Jak tego dokonać? Pierwszym etapem będzie ich zidentyfikowanie (przeprowadzanie badań, wywiadów). Następnie zaprojektowanie ich zgodnie z możliwościami jakimi dysponuje firma. W kolejnym etapie wdrożenie i na koniec oczywiście monitorowanie i ocena ich skuteczności.